Förstärkt vårdgaranti från den 1 januari 2019

Från den 1 januari börjar en förstärkt vårdgaranti att gälla i hela Sverige. Vårdgarantin reglerar hur länge patienter ska få vänta på att få kontakt med vården och få den vård de behöver.

Den innebär högre krav på framförallt primärvårdens vårdcentraler:

  • Kontakt med primärvården samma dag
    Precis som tidigare gäller att patienter samma dag som de söker vård ska få kontakt med sin vårdcentral.
  • Inom tre dagar ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal i primärvården
    Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt, förändrat eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

- Kravet på medicinsk bedömning inom tre dagar infördes i Landstinget Blekinge redan 2018, men nu blir det lag i hela landet, säger Ralph Harlid, planeringsdirektör i landstinget.

- Det har pågått ett förankringsarbete i den offentliga primärvården för att verksamheterna ska känna till den nya vårdgarantin. Men vi behöver också tid för att kunna utveckla ett bra arbetssätt som följer den nya vårdgarantin. Vi arbetar mycket med att följa upp resultat, säger Ros-Marie Nilsson, förvaltningschef för primärvåden.

Från den 2 januari kan du läsa den förstärkta vårdgarantin i sin helhet på 1177.se.

Hittade du informationen du sökte?