Pia Lindahl, miljöchef, och Mikaela Ericsson, avdelningschef för förlossningen står framför maskinen som renar lustgas.

Pia Lindahl, miljöchef, och Mikaela Ericsson, avdelningschef för förlossningen.

Klimatsmart maskin renar lustgas

Lustgas är viktigt för smärtlindring, särskilt vid förlossningar. Men gasen är en stor klimatbov. Nu har Region Blekinge installerat en maskin som kraftigt minskar lustgasutsläppen från förlossningsverksamheten.

– Det här är en investering som minskar Region Blekinges klimatpåverkande utsläpp betydligt, säger Pia Lindahl, Region Blekinges miljöchef.

Lustgas är en växthusgas som påverkar klimatet 265 gånger mer än koldioxid. Att släppa ut ett kilo lustgas är alltså detsamma som att släppa ut 265 kilo koldioxid. Blekingesjukhuset släppte i fjol ut lustgas motsvarande 916 ton koldioxid. Det kan jämföras med de 1 234 ton koldioxid som hela organisationen Landstinget Blekinge (som sedan årsskiftet heter Region Blekinge) samma år totalt släppte ut genom samtliga transporter med flyg, tåg och bilar.

Lugnar och stillar smärta vid förlossningar

Lustgas används vid operationer, tandvård och ambulanssjukvård. Men den allra största lustgasanvändningen sker vid Blekingesjukhusets förlossningsavdelning, där blivande mammor andas in lustgas när värkarna är som värst.

– Lustgasen är smärtstillande, vilket gör att kvinnan blir avslappnad under värkarbetet. Gasen har inte heller någon negativ inverkan på barnet, säger Mikaela Ericsson, avdelningschef för förlossningsavdelningen.

Mammorna andas via en dubbelmask, vilket innebär att den lustgas som andas ut transporteras genom slangar och rör upp till vinden på sjukhusbyggnaden. Där har lustgasen tidigare letts ut i luften. Men sedan den 18 december i fjol står en maskin på vinden och renar den klimatskadliga gasen. Maskinen renar 95 procent av lustgasen. I och med att cirka 20 procent av lustgasen spiller ut i förlossningsrummet blir den totala reningen cirka 75 procent.

– Maskinen värmer upp lustgasen till mellan 400 och 500 grader och leds in i en katalysator där den destrueras genom att spjälkas till syre och kväve, det vill säga naturliga ämnen i atmosfären, förklarar Peter Holmqvist, avdelningschef för Region Blekinges byggprojektavdelning.

Angelägen investering

Maskinen kostar cirka tre miljoner kronor och finansieras delvis av Klimatklivet, ett bidrag på nära 1,7 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Liknande lösningar finns på många andra sjukhus i Sverige.

– Landstinget Blekinges totala miljöpåverkan har ökat sedan 2013. Det gör investeringen extra angelägen, eftersom den minskar organisationens direkta miljöpåverkan med cirka en tredjedel. Det är betydligt mer än den 20-procentiga minskning som landstingsfullmäktige satt som mål, och som gäller även när vi nu blivit Region Blekinge, säger Pia Lindahl.

En som delar miljöchefens glädje över att ha maskinen på plats på vinden är avdelningschefen Mikaela Ericsson:

– Det känns tryggt att veta att den behandling som ger bra och skonsam lindring för våra födande mammor nu också har blivit betydligt skonsammare för klimatet.

Maskin som renar lustgas.

Den klimatsmarta maskinen som renar lustgas.

Hittade du informationen du sökte?