Glokala Sverige

Blekinge antaget till nationellt hållbarhetsprojekt

Region Blekinge är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits till ett projekt som handlar om att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) i kommuner och regioner i hela Sverige. Projektet heter Glokala Sverige och drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL , med stöd av Sida.

De globala hållbarhetsmålen antogs 2015. Åtagandet innebär att alla världens länder tillsammans ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Region Blekinge är en de 90 kommuner och regioner som ska vara med i projektet under 2019.

– Det ska bli väldigt roligt att få genomföra Glokala Sverige tillsammans med länets fem kommuner och andra offentliga aktörer, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör på Region Blekinge. Agenda 2030 är ett perspektiv som vi vill ha med oss i allt arbete vi gör, och nu får vi möjligheten att ytterligare utveckla arbetet på regional och lokal nivå.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner en del i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Hittade du informationen du sökte?