Region Blekinges logotyp i förgrunden och vasstrån i bakgrunden.

Positivt ekonomiskt resultat för 2018

Landstinget Blekinge nådde ett positivt ekonomiskt resultat för 2018. Det visar siffrorna för årsbokslutet, som blev klara häromdagen och i dag presenterades för regionstyrelsen.

Landstingets ekonomiska resultat blev plus 61,4 miljoner kronor, vilket är 48,3 miljoner kronor bättre än budgeten, som var på 13,1 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi nu ser ett positivt resultat i bokslutet. Det visar att vi är på rätt väg. En långsiktigt stabil ekonomi är något som är viktigt för att skapa förutsättningar för nödvändigt utvecklings- och förändringsarbete i Region Blekinge, säger regionrådet Alexander Wendt (M).

Resultatet ska ses mot bakgrund av att Landstinget Blekinge tidigt under 2018 såg ut att gå mot ett underskott på 69,5 miljoner kronor vid årets slut. Det fick landstingsfullmäktige att utlysa ett så kallat ekonomiskt stabsläge, med krav på kraftfulla åtgärder.

Nu kan dåvarande landstingsdirektören och nuvarande regiondirektören Peter Lilja i stället glädjas åt ett rejält överskott.

– Vi kan konstatera att vi nu har bromsat kostnadsutvecklingen, vilket var nödvändigt. Tack vare ett positivt resultat kan vi också återställa tidigare års underskott. Det ger oss en bra grund att stå på nu när vi går in i en ny organisation med ett nytt bredare uppdrag, säger regiondirektören Peter Lilja.

Något som haft stor påverkan på årsbokslutet är en ändring i lagen för den kommunala redovisningen. Intäkterna till följd av lagändringen är tillfälliga för 2018, men har gett organisationen extra tid att fortsätta med och få ut effekt av viktigt förbättringsarbete.

Det ekonomiska resultatet ska nu analyseras djupare, innan årsbokslutet fastställs i samband med att regionfullmäktige beslutar om landstingets årsredovisning.

Hittade du informationen du sökte?