En kvinna sitter och en kvinna står vid laptop i kontorsmiljö

Tio nya YH-utbildningar till Blekinge

Blekinge får hela tio nya yrkeshögskoleutbildningar det närmaste året. Beslutet kom från Yrkeshögskolemyndigheten igår. Totalt sökte Blekinge 13 utbildningar.

- Det är fantastiskt att vi fick så många utbildningar beviljade, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör, Region Blekinge. Både näringslivet och offentliga organisationer i Blekinge är i stort behov av kompetens idag. Nya yrkesutbildningar är avgörande för att uppfylla de behoven och för hela Blekinges utveckling.

52 procent av arbetsgivarna i Blekinge uppger att brist på rätt kompetens är ett stort tillväxthinder. Kompetensförsörjningen i länet är en av Blekinges största utmaningar – utbildningar inom de områden där det finns brist på kompetens är en viktig pusselbit i att möta utmaningarna.

Nya yrkeshögskoleutbildningar 2019:

Hyper Island

  • Motion Designer
  • UX Designer
  • Business Developer

Hermods

  • Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre
  • Stödpedagog
  • Drift- och fastighetstekniker

Yrkeshögskolan Syd, Olofström

  • Automations- och robotingenjör

Kunskapskällan Ronneby

  • Enerergiingenjör
  • Medicinsk sekreterare
  • Välfärdstekniksamordnare

- Bland arbetsgivarna i Blekinge finns det ett stort behov av samtliga utbildningar. Behovet är så pass stort att platserna på vissa av utbildningarna skulle kunna bli ännu fler. Det är mycket glädjande att de nya utbildningarna snart kommer kunna förse Blekinge med mer kompetens, säger Katarina Johansson, strateg inom kompetensförsörjning.

Hittade du informationen du sökte?