Klubba.

Fortsatta effektiviseringskrav på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har beskrivit effektiviseringsåtgärder på 71 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågar nu ytterligare förslag på effektiviseringar för att nå en budget i balans.

Bakgrunden till beslutet vid dagens extra nämndssammanträde är en ekonomisk prognos som säger att hälso- och sjukvården trots tidigare åtgärder går mot ett underskott på nästan 137 miljoner kronor vid årets slut. Vid nästa sammanträde, den 28 februari, ska hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth presentera förslag på effektiviseringar och besparingar för att minimera underskottet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också begärt ett förtydligande om de intäkter som finns i hälso- och sjukvårdens budget. Regionfullmäktige har räknat med att hälso- och sjukvården kommer att ha högre intäkter under året än vad som beräknas bli fallet. Det handlar om en skillnad som, när budgeten justerats skulle påverka hälso- och sjukvårdens ekonomi positivt med cirka 49 miljoner kronor.

Nämnden kommer även att begära 30 miljoner kronor extra av regionfullmäktige för att påskynda det omställningsarbete som hälso- och sjukvården håller på att genomföra i syfte att möta framtida utmaningar.

– Jag tar situationen på fullaste allvar och kommer presentera olika alternativ för att minimera underskottet. Samtidigt arbetar hälso- och sjukvården redan under hård press och jag är mån om att mina medarbetare ska ha möjligheten att bedriva och utveckla vård av hög kvalitet. Vi vet alla att det finns risker med kraftfulla besparingar på kort sikt, och sådana risker ska vi göra allt för att undvika, säger Lars Almroth.

Hittade du informationen du sökte?