Elvägs- hybridlastbil kör på en elväg

Sveriges första elväg kan hamna i Blekinge

Region Blekinge ansöker om att få utveckla en del av E22:an och riksväg 15 till elväg, för att på så sätt minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga och driftsätta en pilotsträcka i ett framtida elektrifierat vägnät för lastbilar. Pilotsträckan kan hamna i Blekinge, efter ett förslag som Region Blekinge lämnat in till Trafikverket. Att elektrifiera vägtransporter är ett sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och därmed transporternas klimatpåverkan.

Trafikverket har efterlyst lämpliga sträckor för elvägar och Region Blekinge har lämnat in ett förslag till en elvägspilot. Det handlar om E22, sträckan mellan Sölvesborg och Karlshamn och en sträcka på väg 15, en sträcka med många lanstbilstransportet. Förslaget har tagits fram tillsammans med Netport Science Park och ett stort antal intressenter från näringslivet. Netport Science Park är de som hållit ihop arbetet.

- Vi har tagit fram ett förslag som vi verkligen tror på och som många står bakom. Blir förslaget verklighet så är det en stor möjlighet för Blekinge och det skulle betyda mycket för både infrastrukturen och näringslivets utveckling i länet, säger Peter Hermansson, strateg infrastruktur, Region Blekinge.

Elvägar kan bli en viktig del i omställningen till ett fossilfritt transportsystem och för att klara målet att reducera transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030. Teknologin som används, ”ehighway”, har tagits fram av Siemens och är en variant av den teknologi som använts inom järnvägen i över 130 år. Flera demonstrationer och tester av ehighway-teknologin visar att den kan ge stora miljönyttor.

Beskedet om Trafikverket går vidare med Region Blekinges förslag kommer inom kort.

Hittade du informationen du sökte?