Blekinge fortsätter att minska sina kostnader för inhyrd personal

Kostnaderna för den inhyrda personalen inom vården fortsätter att minska i Blekinge. Under 2018 minskade kostnaderna med 20 % eller 31,5 miljoner kronor jämfört med 2017.

Även mätningen för det fjärde kvartalet 2018 visar att trenden i Blekinge med minskade kostnader för hyrpersonal fortsätter. Kostnaderna minskade både vad gäller inhyrda läkare och inhyrda sjuksköterskor. Det som står ut mest är minskningen av inhyrda sjuksköterskor vid Blekingesjukhuset, som minskade med 50 %. Förutom Blekingesjukhuset minskade också psykiatrin och primärvården sina kostnader för inhyrd personal under året som gick.

– Förnyade arbetssätt och nya samarbetsvägar inom vården och mellan region och kommuner, i kombination med en effektiv uppföljning, gör att vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen mot ett oberoende av bemanningspersonal. Vi räknar med att minska kostnaderna för inhyrd personal även under 2019, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, nationella bemanningstrend visar att kostnaderna för bemanningspersonal i landet som helhet ökade med 4,4 % under 2018 jämfört med 2017. Ökningstakten är dock den lägsta hittills, sedan mätningarna startade.

Alla regioner har arbetat på olika sätt för att uppnå sina mål om ett oberoende av inhyrd personal. Före sommaren kommer en rapport om de gångna två årens arbete att publiceras, där metoder och resultat närmare kommer att analyseras.

Läs mer om det nationella resultatet på SKL:s sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinjettbild oberoende inhyrd personal
Hittade du informationen du sökte?