Dom i tvist med Invexito

Region Blekinge ska betala ett skadestånd på tre miljoner kronor till ägaren av Nättraby bruk. Det framgår av en dom från Blekinge tingsrätt.
- Vi kommer nu att analysera domen. Därefter tar vi ställning till om vi ska överklaga eller inte, säger regiondirektör Peter Lilja.

Dåvarande Landstinget Blekinge sökte för några år sedan nya lokaler till sin materialdepå. En av de första lokaler man tittade på var Nättraby bruk som ägs av Invexito. Men landstinget bestämde sig i stället för att hyra nybyggda lokaler som uppfördes av företaget Acrinova. Invexito hävdade då att de blivit lovade hyreskontrakt och stämde Region Blekinge på 11,5 miljoner kronor.

Efter förhandlingar i tingsrätten har nu domen kommit och av den framgår att skadeståndet blir betydligt lägre än vad Invexito krävt, totalt 3 miljoner kronor. Tingsrätten anser att dåvarande landstinget bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när man hyrde lokaler av Acrinova i stället för att upphandla dem. Tingsrätten anser också att Invexito skulle ha haft möjlighet att få kontrakt med Landstinget Blekinge om man gjort en upphandling. Men det är inte säkert att Nättraby bruks ägare, Invexito hade vunnit en sådan upphandling då det fanns flera olika intressenter på marknaden. Därför blev skadeståndet betydligt lägre än vad Invexito krävt. Invexito hade också begärt ersättning för anpassningar man gjort av Nättraby bruk, men tingsrätten anser inte att det är bevisat att landstinget beställde dessa anpassningar därför får Invexito inte ersättning för dem.

Region Blekinge
Hittade du informationen du sökte?