Bild på medarbetarna på intensivvårdsavdelning 31 som fick priset "Årets arbetsplats" 2018

En avdelning byggd på teamarbete blev Årets arbetsplats 2018

Priset ”Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål” går till avdelning 31 på Blekingesjukhuset. Det är intensivvårds- och postoperativa avdelningen i Karlskrona.

Det är 82 medarbetare i olika yrkeskategorier som bemannar intensivvårdsavdelningen dygnet runt. Det är en verksamhet där man aldrig kan förutse vad som kommer att hända.

- Vi vet aldrig hur en dag ser ut när vi kommer till jobbet. Därför är vårt teamarbete så viktigt. Vi är beroende av varandra, hjälps åt och svetsas samman som ett lag. Det här teamarbetet är nödvändigt för att klara arbetet här, berättar Malin Björk som är avdelningschef.

Svårt sjuka patienter
På den här avdelningen är patienterna svårt sjuka och ofta uppkopplade till en rad medicinsktekniska apparater. Beroende på sjukdomstillstånd och medicinpåverkan är många inte heller riktigt medvetna om vad som händer runt omkring dem. Personalen har därför stort fokus på patienten, inte bara ur medicinsk synpunkt utan också som människa.

- Vi ser till hela människan och inte bara till den fysiska kroppen. Vi skriver till exempel dagbok åt patienterna så att de efteråt kan läsa om vad som hänt under tiden på avdelningen. Om det är möjligt ser vi också till att de får komma ut, trots att de är kopplade till apparater, så att de får känna vinden i ansiket. Det kan vara avgörande för den som är kritiskt sjuk att få bli behandlad som människa och inte bara vara patient, säger Malin Björk.

Utvecklar tillsammans
Medarbetarna på intensivvårdsavdelningen tar ansvar för att utveckla verksamheten. Enskilt eller i grupper driver de förbättringsarbeten inom en rad olika områden. Varje dag avslutas med att de frågar sig hur arbetet flutit på under passet, kan något utvecklas eller förbättras.

- Och vi månar om varandra, tar hand om varandra här på avdelningen. Det är fantastiskt att vi fått priset, vi är jättestolta idag, avslutar Malin Björk.

---
Priset
Priset består av 20 000 kronor plus 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare, vilket i intensivvårdsavdelningens fall blir totalt 36 400 kronor. Pengarna ska användas till personalfrämjande insatser.

Motivering
På IVA är medarbetarna ständigt beredda att fatta avgörande beslut i akuta situationer. Samarbetet i teamet kring patienten är av största vikt för att kunna erbjuda personcentrerad vård av hög kvalitet. Medarbetarna arbetar aktivt med att se människan i varje situation. Klimatet är öppet och det är högt till tak, alla kan fråga vem som helst om vad som helst och det skapar en trygghet i gruppen. Allas kompetens tas till vara och man visar respekt för varandra, oavsett yrkeskategori. Verksamheten har tydliga mål och är väl uppstyrd, men ger utrymme för medarbetarnas egna initiativ. Cheferna visar förtroende för medarbetarnas kompetens och alla gör sitt bästa utifrån givna förutsättningar.

---

Kontaktuppgifter
Malin Björk
Avdelningschef
Avdelning 31
Blekingesjukhuset
0455-73 52 78

Hittade du informationen du sökte?