Region Blekinge

Patienterna tycker akutmottagningen blivit bättre

Patienterna i Blekinge ger allt bättre betyg till akutmottagningen på Blekingesjukhuset, och det gäller alla områden de fått frågor om. Det visar den nationella patientenkät som genomfördes under förra året.

- Vi är glada för att patienterna upplever att vården på akutmottagningen blivit bättre. Vi har tagit oss från att ha legat i botten till att ligga på snittet för riket, men självfallet ska vi sträva efter att bli ännu bättre, säger akutklinikens chef Roger Nihlén.

Akutmottagningen startade för ett par år sedan ett intensivt förbättringsarbete inom en mängd olika områden och det är de som nu börjat ge resultat. Den nationella patientenkäten visar att mottagningen fått bättre resultat på alla frågeområden.

- Jag bedömer att det är helheten i förbättringsarbetet i kombination med personalens engagemang och uthållighet som gett resultat, säger Anna Fridolfsson som är avdelningschef på akutmottagningen men pekar ändå ut några förändringar som haft större betydelse än andra.

Flera förändringar
Akutmottagningen har infört en arbetsmodell med en första snabbare bedömning av patienten. Det innebär att patienten inte behöver vänta lika länge på ett första möte med sjuksköterska.

Verksamheten har också ändrat bemanningen för att bättre anpassa den till när patienterna är på akutmottagningen.

Akutmottagningen har dessutom stärkt ledningssjuksköterskornas roll för att få en tydlig styrning som ser till att den dagliga verksamheten fungerar på bästa sätt.

Dessutom har mottagandet av ortopedpatienter förbättrats, genom att arbetssättet har utvecklats och numera sköts till största delen av undersköterskor.

- Det här hade inte varit möjligt om inte medarbetarna varit så engagerade och drivande i förbättringsarbetet. Vi är stolta och glada över personalens vilja och engagemang, säger Roger Nihlén.

- Vi jobbar vidare med att förfina arbetssätten, vi vill bli bättre än genomsnittet i Sverige, tillägger Anna Fridolfsson.

----
Undersökningen
Den nationella patientenkäten innebär att ett urval patienter som besökt akutmottagningen under oktober 2018 fått en enkät. De har fått svara på ett flertal frågor inom områdena helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Svarsfrekvensen var 25 procent. Till nationella patientenkätens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

----
Kontakuppgifter
Roger Nihlén
Verksamhetschef
Akutkliniken
0455-73 53 70, 0734-47 10 73

Anna Fridolfsson
Avdelningschef
Akutmottagningen
0455-73 53 34, 0734-47 10 64

Hittade du informationen du sökte?