Godståg med containrar i olika färger på en järnvägsbro

Infrastruktursatsningar i Blekinge och Sverige på agendan i Bryssel

Under två dagar samlas ledande politiker och tjänstemän i Bryssel för att få till infrastruktursatsningar som kan gynna Blekinge och Sverige. Det är representanter från Blekinge och företrädare för europeisk infrastruktur och EU.

För att kunna möta den ökande belastningen av transporter genom Sverige och Europa krävs stora satsningar på vägar och järnvägar. Inom EU finns ett antal så kallade stomnätskorridorer som är särskilt prioriterade transportsträckor. Korridorerna bedöms ha stor potential att stimulera tillväxt och sammanhållning i de regioner som korridorerna passerar.

Konferensen är bland annat en avslutning på det internationella projektet Tentacle som Region Blekinge drivit tillsammans med samarbetspartner i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

Tentacle-projektet i Blekinge ska tydliggöra hur regioner som ligger utanför stomnätskorridorerna kan dra nytta av satsningarna och den tillväxt som korridorerna möjliggör. På sikt är förhoppningen att den Baltisk-Adriatiska korridoren, som idag går från Medelhavet och slutar i Gdynia i Polen, ska förlängas genom Blekinge till Göteborg.

Blekinges infrastruktur har stora behov av upprustning för att skapa hållbara transporter för den ökande godsmängd som fraktas genom Blekinge till och från Sverige och övriga Norden.

Hittade du informationen du sökte?