En lastbil kör på en elväg

Blekinges elvägsförslag går vidare i Trafikverkets process

Blekinge är ett steg närmre att få Sveriges första elväg. Förslaget som Region Blekinge skickade in till Trafikverket i slutet av februari är ett av fem förslag som går vidare i processen.

Trafikverket har efterlyst lämpliga sträckor för elvägar och Region Blekinge har lämnat in ett förslag till en elvägspilot. Förslaget är att utveckla en del av E22:an och riksväg 15 till elväg, för att på så sätt minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken. Förslaget har tagits fram tillsammans med Netport Science Park och ett stort antal intressenter från näringslivet

Trafikverket har nu lämnat beskedet att Region Blekinges förslag går vidare i processen. Nästa steg är att berörda aktörer i länet samlas under en workshop tillsammans med Trafikverket i början av april. Syftet är att ta reda på förutsättningarna för att kunna ta fram en formell vägplan, något som krävs för att man ska kunna ta mark i anspråk och genomföra byggandet.

Det definitiva beskedet om vilket av de förslagen Trafikverket väljer kommer i början av maj.

Hittade du informationen du sökte?