Solnedgång i Blekinges skärgård. Region Blekinges vita logotyp i förgrunden.

Region Blekinge överklagar inte dom

Region Blekinge kommer inte överklaga tingsrättens dom i målet om materialdepån. Det framgår av ett beslut som regionstyrelsen tog idag i samband med ett extra sammanträde.

För två veckor sedan kom Karlskrona tingsrätts dom i målet mot Invexito. Domen innebär att Region Blekinge ska betala ett skadestånd på tre miljoner kronor till ägaren av Nättraby bruk, Invexito.

Företaget stämde dåvarande Landstinget Blekinge eftersom man hävdade att man blivit lovade ett hyreskontrakt.

Totalt stämde Invexito Landstinget Blekinge på 11,5 miljoner kronor eftersom man ansåg att man fått löfte om att hyra ut Nättraby bruk till landstinget. Men landstinget menade att något sådant löfte inte fanns.

När domen kom den 28 februari blev skadeståndet betydligt lägre, totalt tre miljoner kronor. Region Blekinges har anlitat juridisk expertis som nu har analyserat domen. Mot bakgrund av analysen har regionstyrelsen valt att inte överklaga domen.

Hittade du informationen du sökte?