Region Blekinge logotyp och en skog

Här finns den bästa hörselvården i Sverige

Enligt patienterna finns den bästa hörselvården i Blekinge. De placerar sig nämligen på första plats i 2 av 3 möjliga indikatorer visar de senaste resultaten från det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering.

För ungefär fem år sedan hade hörselvården i hela Sverige brist på audionomer. Det berodde på en stor pensionsavgång och den långa utbildningstiden för audionomer. I Blekinge var väntetiden lång, man klarade inte av vårdgarantin och var tvungna att skicka patienter till andra ställen. Efter det har hörselvården här gjort en rad förbättringar som gjort att de har ökat sin tillgänglighet avsevärt, vilket kan vara en av förklaringarna till de goda resultaten.

Bland annat utökade de med administrativ personal för att underlätta för audionomer, de satsade brett på rekrytering av personal och gjorde en översyn av hela sin verksamhet och sina interna arbetsprocesser. Hörselvården i Blekinge har lyckats med sitt långsiktiga arbete och att rekrytera personal vilket har lett till att de idag kan hjälpa andra regioner.

- Vi har kompetententa och engagerade medarbetare som hjälper varandra. Resultaten bygger på vad patienterna tycker om hörselvården, så detta är verkligen ett gott betyg för mina medarbetare, säger Ulrica Carlsson som är avdelningschef på hörselvården.

Resultaten

Nytt för i år är att man tittat på samband mellan väntetid och indikatorn för tillfredsställelse/nytta efter avslutad rehabilitering. Där kan man se att den upplevda nyttan påverkas av tillgängligheten. Om tillgängligheten är bättre upplever man även tillfredställelse/nytta i högre grad.

Blekinges hörselvård placerar sig på första plats i områdena tillfredsställelse/nytta och funktion. I området kontakt/information placerar Blekinge sig på en tredje plats.

Resultaten kommer från rapporten för första halvåret av 2018 och ger en indikation för hur resultatet för helåret kommer att se ut. Återstoden av året samlas in under våren och året som helhet sammanställs efter sommaren. Rapporten finns i sin helhet på registrets webbplats (följ länken här nedanför).

Kort om registret - Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering, Hörselbron

  • enkätsvar från vuxna patienter som genomfört hörselrehabiliteringar med hörapparat
  • 15 regioner/landsting deltar i kvalitetsregistret 2018
  • registret är en del av de nationella kvalitetsregistren och är ett delregister under nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.
Hittade du informationen du sökte?