72,57 procent av hushållen i Blekinge har nu snabbt bredband

72,57 procent av hushållen i Blekinge hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2018, vilket är en ökning med 7,11 procent. Snittet för riket är 82,24 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland Blekinges kommuner har Karlskrona kommit längst med 80,46 procent anslutna hushåll. Motsvarande andel för de övriga kommunerna är:
Karlshamn 72,26
Olofström 68,28
Ronneby 66,81
Sölvesborg 55,73.
Sölvesborgs kommun hade den snabbaste tillväxten av bredband med 9,34 procent.

Om även hushåll som finns i närheten av redan fiberanslutna hushåll räknas in har Karlskrona kommun kommit längst. Där har ca 85,43 procent av alla hushåll antingen tillgång till bredband eller bredband i absoluta närheten.

- Blekinge har god tillväxt i bredbandsutbyggnaden men det krävs en ökad takt om vi ska nå målet på 95% till år 2020. Det är framförallt utbyggnad på landsbygden som är den stora utmaningen, där Blekinge har en utbyggnad på 25,6 procent. Snittet för riket är 40,61 procent, säger Region Blekinges bredbandskoordinator Rikard Svensson.

Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna och driva på bredbandsarbetet. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, offentlig verksamhet och invånare. I november 2018 beslutade regionstyrelsen om en ny regional bredbandsstrategi med syfte att påskynda bredbandsutbyggnaden i Blekinge.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018. PTS kartläggning finns på statistik.pts.se Länk till annan webbplats. och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.


Hittade du informationen du sökte?