Dimma över hav och öar

Levnadsvanemottagningen i Karlshamn permanentas

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill permanenta levnadsvanemottagningen i Karlshamn och har därför beslutat begära 2,5 miljoner kronor till driften från regionstyrelsen. Dessutom vill nämnden ha pengar till en utökning av bemanningen.

- Levnadsvanemottagningen har en viktig roll att fylla i arbetet med att förbättra folkhälsan i Blekinge, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Emma Stjernlöf (M).

Levnadsvanemottagningen i Karlshamn startade som ett projekt hösten 2016 som sedan har förlängts till detta årets slut och nu är det dags att fatta beslut om dess framtid. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill permanenta verksamheten och begär därför 2,5 miljoner kronor från regionstyrelsen till den årliga driften, samt ytterligare 0,6 miljoner kronor till två nya halvtidstjänster, en som socionom och en som fysioterapeut.

- Vi måste arbeta mer förebyggande i vården och det lönar sig, både i form av mindre lidande för patienterna och lägre kostnader för sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth.

Levnadsvanemottagningens uppdrag har varit att stötta och hjälpa människor med ohälsosamma levnadsvanor till ett sundare liv och en bättre hälsa. Det kan handla om rökning, alkohol, dåliga matvanor eller för lite fysisk aktivitet. Verksamheten går ut på att tillsammans med patienten hitta aktiviteter, enskilt eller i grupp, som hjälper denne till ett friskare liv. Mottagningen har också haft uppdraget att stötta övriga vårdverksamheter i arbetet för bättre levnadsvanor hos Blekinges invånare.

En utvärdering efter ett år visade att av ett hundratal patienter som fått stöd av mottagningen, hade merparten av dem problem med övervikt på grund av osunda matvanor och för lite fysisk aktivitet. En mindre andel hade problem med rökning och alkoholvanor. Flertalet visade positiva förändringar som kvarstod efter sex månader och 75 procent av dem skattade då sin hälsa som bättre.

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär nu pengar från regionstyrelsen till den årliga driften för att verksamheten ska fortsätta efter årsskiftet.

Hittade du informationen du sökte?