Bräkneåns vattenråd får Region Blekinges Hållbarhetspris 2018

Det blev Bräkneåns vattenråd som fick ta emot Hållbarhetspriset 2018 när det delades ut under regionfullmäktiges möte på onsdagen.
- Det är jättekul att få bekräftat att vi är på rätt väg med det som vi jobbat så hårt för, säger föreningens vice ordförande Stan Weyns.

Bräkneåns vattenråd är en förening med över 100 medlemmar, som ideellt engagerat sig för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig förvaltning av grund- och ytvatten inom Bräkneåns avrinningsområde. Bland annat genom att arrangera studiebesök och informationskvällar som belyser frågor om att förvalta vårt vatten väl.

- De flesta förstår att det är viktigt med vatten, men hur gör man rent konkret för att värna om vattnet? Vi samarbetar, markägare, lantbrukare, industri, kraftföretag och andra för att tillsammans åstadkomma det, berättar Stan Weyns.

Vattenfrågan är komplex då det finns många intressenter som vill använda vattnet. Vi vill få dricksvatten av god kvalitet, skapa och bevara livsmiljöer för växter och djur, generera vattenkraft samt njuta av de attraktiva livsmiljöer som skapas i närheten av vatten. Vattentillgångar som Bräkneån rör sig också över kommun- och länsgränser.

- Förra årets torka med efterföljande vattenbrist visade på vikten av att arbeta med vattenfrågor ur ett större perspektiv - då vi är många som vill använda det vatten vi har, säger Region Blekinges miljö- och hållbarhetschef Pia Lindahl.

Motiveringen

Genom sitt engagemang och vilja att lyfta fram olika perspektiv på vattenfrågor bidrar föreningen till en ökad medvetenhet och kunskap om vatten och vattenanvändning. Därför tilldelas Bräkneåns vattenråd Region Blekinges pris för hållbar utveckling 2018.

Priset

Hållbarhetspriset delas årligen ut av regionfullmäktige (tidigare landstingsfullmäktige). Det går till personer, organisationer, myndigheter, företag eller liknande som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle, med friska invånare i en sund miljö. Årets pris består, förutom av äran, av 60 000 kronor.

Pristagarna tillsammans med representanter från Region Blekinge.

Bildtext: från vänster syns Pia Lindahl miljö- och hållbarhetschef Region Blekinge, Jörgen Larsson Bräkneåns vattenråd, Peter Lilja regiondirektör, Knut Svensson Bräkneåns vattenråd, Birgitta Ståhl (M) ordförande i regionfullmäktige och Nils Gunnar Johannesson Bräkneåns vattenråd.

Hittade du informationen du sökte?