Trycksår i vården minskar

Allt färre patienter i Blekinge får trycksår när de ligger på sjukhus. Andelen har halverats det senaste året, från 6,6 procent år 2018 till 3,7 procent år 2019. Det gör Blekingesjukhuset näst bäst i landet på att förhindra trycksår hos sina patienter.

- Det här är värt tårta till personalen i vår slutenvård, säger Suzana Selan som är chef för avdelningen för kunskapsstyrning i Region Blekinge.

Trycksår uppstår när cirkulationen i huden försämras på grund av tryck, till exempel när man ligger stilla länge i samma position, och de kan göra mycket ont. Varje år mäts förekomsten av trycksår i vården vid ett specifikt tillfälle och årets mätning visar att Blekinges resultat förbättrats märkbart.

Blekingesjukhuset har under många år arbetat målmedvetet med en rad olika åtgärder för att förhindra att patienterna får trycksår. Bland annat är målet att alla som är 65 år eller äldre ska få en riskbedömning när de läggs in. Sjukhuset har skaffat riktigt bra madrasser och arbetar med lägesändring, det vill säga personalen ser till att regelbundet ändra patientens position i sängen eller stolen. Dessutom används olika typer av hälavlastning och glidlakan.

- Förra årets resultat var vi inte nöjda med. Ledning och verksamhetschefer tog därför tag i detta och visade att det är viktigt att arbeta för att förhindra trycksår. Sedan har sårombud och omvårdnadsutvecklare arbetat fram handlingsplaner för att förbättra olika saker på olika avdelningar. Detta arbete tror vi kan ha haft en viss inverkan på årets fina resultat, berättar Suzana Selan.

En del patienter har trycksår redan när de kommer in till sjukhuset, som de fått hemma eller på något kommunalt boende. Men mätningen visar att även dessa minskar i antal, och det totala antalet patienter med trycksår i Blekinge har minskat från 12 procent år 2018 till 7,6 procent år 2019.

Region Blekinges flagga
Hittade du informationen du sökte?