Välkommen till Region Blekinges digitala vårdcentral

Nu startar Region Blekinge sin första digitala vårdcentral. Här möter du sjuksköterskor och läkare och kan enkelt ställa frågor om olika lindrigare sjukdomar och hälsobesvär.

Den digitala vårdcentralen erbjuder videosamtal med distriktssköterska eller läkare direkt i mobiltelefon eller surfplatta. Du kan bland annat få hjälp med rådgivning, bedömning och akut receptförnyelse. Den digitala vårdcentralen bemannas av legitimerad personal från Region Blekinges vårdcentraler.

Du hittar appen genom att söka på Region Blekinge i App store eller Google play.

Digitala besök passar för lindriga besvär som inte kräver en kroppslig undersökning eller regelbundna kontakter med ordinarie vårdcentral till exempel förkylning, hosta, allergi, hudbesvär och ögoninflammation. Det passar inte vid misstanke om öroninflammation, halsfluss eller lunginflammation.

Till en början är den digitala vårdcentralen ett test med ett begränsat antal bokningsbara tider. Successivt kommer tjänsten att utökas och innehålla fler tider. Väntrummet för drop in-besök till distriktssköterskan är öppet varje vardag mellan klockan 10 och 11.

Mer om den digitala vårdcentralen

  • Patienternas uppgifter hanteras säkert då inloggning med bank-id krävs.
  • Videobesöket dokumenteras i regionens journalsystem.
  • Vi skriver inte ut läkemedel som ger beroende och vi följer rekommendationer för antibiotikaförskrivning.

Information om Region Blekinges digitala vårdcentralen på 1177.se. Länk till annan webbplats.

En bild på en patient som har kontakt med den digitala vårdcentralen via sin telefon
Hittade du informationen du sökte?