Ny studie från Blekingesjukhuset kan minska smärtsam provtagning på lungpatienter

Forskare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona har testat en ny metod för att enklare och mer smärtfritt mäta hur patienter andas och syresätter sig. Rönen har precis publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift och visar att den nya metoden skulle kunna ersätta dagens provtagning som är mer smärtsam för patienterna.

- Nu kan vi enklare bestämma halterna av koldioxid och syrgas i blodet, vilket är jätteviktigt för våra patienter med lungsjukdom, berättar Magnus Ekström som är lungläkare i Karlskrona och som lett studien.

Idag behöver man ta provet från en artär, ett större kärl oftast i handleden, vilket behöver utföras av läkare eller specialutbildad personal. Det kan vara besvärligt och gör ofta ont. Provet kan dessutom behöva upprepas, ibland flera gånger på en dag.

- Har man varit med om det provet så vet man att det ibland inte är så roligt, säger Magnus Ekström.

Den nya metoden, som kallas v-TAC, innebär bara ett vanligt enkelt blodprov och mätning med en klämma på fingret. Provet kan tas av en sjuksköterska tillsammans med andra prover vilket också underlättar.

Studien gjordes tillsammans med patienter som var inlagda på lungavdelningen i Karlskrona. Den nya metoden gav likvärdiga resultat som det tidigare mer krävande provet.

- Det kan finnas speciella situationer där den gamla metoden kan behövas, som för mycket svårt sjuka patienter som försämras snabbt. Men för övriga patienter är den nya metoden en klar förbättring av vården och betydligt minde smärtsam, så nu är målet att den ska införas på sjukhuset så snabbt som möjligt, säger Magnus Ekström.

-----------------------

Kontaktperson:
Magnus Ekström
Docent, specialistläkare
Medicinkliniken
Blekingesjukhuset i Karlskrona
Tel: 0739-96 66 12
E-post: pmekstrom@gmail.com;

Region Blekinges logga samt en bild på Blekinge skärgård
Hittade du informationen du sökte?