Region Blekinge klimatkompenserar för flygresor

Region Blekinge inför klimatkompensation av flygresor. Det beslutade regionstyrelsen vid dagens sammanträde.

Beslutet är en del av Region Blekinges arbete med att minska verksamhetens klimatpåverkan. Det finns sedan tidigare ett beslut att regionens resor ska vara fossilfria och att resor som ändå behöver göras med fossila drivmedel ska klimatkompenseras. Dagens beslut klargör att klimatkompensationen vid flygresor kommer ske genom ett klimattillägg på flygresor i form av en procentsats. Denna procentsats börjar med 10 procent år 2019 och ökar med 5 procent årligen till och med 2024. Därefter ska regionstyrelsen ta ny ställning till arbetet med klimatkompensation.

De pengar som kommer in från klimatkompensationen ska gå till klimatförbättrande åtgärder inom Region Blekinges verksamheter.

Extra satsningar på personal

I regionplanen för 2019-2021 avsätts en personalpott på 17 miljoner kronor per år för satsningar på att stärka Region Blekinges kompetensförsörjning, främst inom hälso- och sjukvården. Några av de satsningar som regionstyrelsen beslutade om i dag handlar om ST-läkartjänster i geriatrik (åldrandets sjukdomar), barn- och ungdomspsykiatri och allmänmedicin.

Ny ambulansstation planeras i Torskors

Regionstyrelsen sade i dag även ja till att köpa tomtmark i Torskors utanför Karlskrona, för att bygga en ny ambulansstation. Placeringen utanför sjukhusområdet ska ge ambulansverksamheten bättre förutsättningar att nå målen för att snabbt vara på plats vid en utryckning. Ett annat syfte med att flytta verksamheten utanför sjukhusområdet är att skapa utrymme för utveckling av sjukhusområdet och samtidigt värna om naturen i området. Den totala investeringskostnaden för tomtmarken beräknas till fem miljoner kronor. Slutgiltigt beslut i ärendet fattas av regionfullmäktige den 8 maj.

Levnadsvanemottagningens finansiering ska utredas

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att finansieringen av en permanent levnadsvanemottagning ska utredas. Levnadsvanemottagningen finns i Karlshamn som ett projekt, och innan styrelsen fattar beslut om att ha den kvar permanent måste det stå klart hur den ska bekostas. Det kommer att ske när budgeten för år 2020 tas fram i september.

Nya tåg till sträckan Karlskrona-Emmaboda

Vid dagens sammanträde godkände regionstyrelsen vidare inköpet av två nya tåg för sträckan mellan Karlskrona och Emmaboda. Orsaken är att de nuvarande tågen blivit gamla och uttjänta.

Ny styrning och nya arbetssätt ska åtgärda brister i primärvården

Hälso- och sjukvården bedömer att de brister som finns inom primärvården kan åtgärdas genom att styrningen och ledningen av hälso- och sjukvården ändrats och att nya arbetssätt håller på att införas. Det skriver hälso- och sjukvården i ett svar till revisorerna EY, som regionstyrelsen behandlade i dag. Bakgrunden är en granskning där EY påtalar problem inom bland annat ekonomi, bemanning och tillgänglighet.

Klubba.
Hittade du informationen du sökte?