Glada barn räcker upp händerna i luften med en grönskande bakgrund och blå himmel.

Befolkningsrapport visar en ökande befolkning samt växande andel äldre i Blekinge

Blekinges befolkning ökade 2018 för sjätte året i rad och för femte året i rad växte även samtliga kommuner i länet. Befolkningsökningen beror till stor del på invandring från utlandet. Även andelen äldre i länet ökar. Det visar en ny rapport som Region Blekinge tagit fram som en del i uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Rapporten baseras på siffror från Statistiska Centralbyrån.

Sverige har de senaste åren haft en rekordhög befolkningstillväxt. Även Blekinges befolkning ökar och vid 2018 års slut var folkmängden 159 684 personer. Befolkningen ökar i alla fem kommuner och förra året var det i Ronneby som befolkningen mest.

Befolkningstillväxten beroende av invandring

Befolkningsökningen i Blekinge beror på en stor invandring från andra länder. Blekinge, Kalmar och Kronoberg har i förhållande till folkmängd haft det största invandringsnettot i Sverige de senaste åren. Samtidigt flyttar många unga människor i åldern 20-34 från Blekinge till grann- och storstadsregioner. En minskad invandring skulle kunna innebära en minskning av Blekinges folkmängd, utifrån studerade flyttmönster bland de som invandrat tidigare år.

Demografin är en utmaning, andelen äldre ökar

Även andelen äldre i befolkningen ökar. Detta bidrar till en högre försörjningskvot, som i Blekinge är den sjätte högsta i landet. En högre kvot innebär att ett ökat försörjningstryck på de personer som är i arbetsför ålder. En lägre kvot kan därför ses som eftersträvansvärt och skulle underlätta framtida utmaningar.

-Det är positivt att Blekinges befolkning ökar, men ser man till försörjningskvoten så finns det en del utmaningar framöver. Framför allt när det gäller kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden, och att få fler unga att flytta hit och stanna kvar, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör. Detta är egentligen inget nytt, och något som vi tillsammans med andra aktörer i Blekinge jobbar med kontinuerligt.

Med en ökande andel äldre i ej arbetsför ålder ökar trycket på offentlig service och företagens möjlighet till att rekrytera försvåras. Därför är det viktigt arbeta för att attrahera unga människor till Blekinge och få dem att stanna kvar i länet.

Rapporten: Befolkningsutveckling i Blekinge 2018 Pdf, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?