Vården ska komma närmare människor

Blekinge står inför en stor omställning av hälso- och sjukvården i länet, och en del av den omställningen innebär att skapa nära vård i länet. På torsdagen hölls en stor konferens i Ronneby för att tillsammans med en rad olika deltagare komma fram till vad nära vård ska innebära i Blekinge.

- Vi ska flytta vården närmare människor. Det handlar bland annat om att skapa högre tillgänglighet till vården och mer mobil vård som kommer till patienterna. Nyckelfrågan är vilken service invånarna ska erbjudas i framtiden och hur tillgängligheten, kvaliteten och samordningen ska säkras, säger Lars Gelander som är hälso- och sjukvårdschef för nära vård i Region Blekinge.

Formandet av hur den nära vården ska se ut sker i samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i länet med invånarnas behov i fokus. Därför deltog under torsdagens konferens och workshop i Ronneby också representanter för patienter och anhöriga, chefer inom privat och offentlig vård samt politiker i kommunerna och Region Blekinge.

- Tanken är att vården ska upplevas som söm-lös, erbjuda koordination och fasta vårdteam. Patienterna ska inte behöva uppleva att de blir skickade runt mellan olika vårdgivare. Med en gemensam målbild finns ett bra utgångsläge för den stora förändring för att förbättra vården som nu startar, säger Lars Gelander.

Ett barn och en sjuksköterska sitter på en sten ute i i naturen.
Hittade du informationen du sökte?