Välbefinnandecoacherna Sally Hussain, Mike Kouzar, Patricia Rosenberg

Välbefinnandecoacherna Sally Hussain, Mike Kouzar, Patricia Rosenberg

Välbefinnandecoacher stöttar nyanlända på vägen mot hälsa och arbete

Nu finns välbefinnandecoacher som stöttar nyanlända att förbättra sin hälsa och förmåga att hantera tillvaron. Coacherna kommer också från andra länder, och själva utbildningen visade sig hjälpa även dem till ett märkbart bättre välbefinnande.

Projektet, som heter Välbefinnandecoachning och Integration, drivs av Blekinge kompetenscentrum som har utbildat totalt 24 välbefinnandecoacher. De är akademiker från länder utanför Europa, som fått en årslång utbildning i en speciell metod för att coacha människor som behöver stöd. Det handlar om att stärka människans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Flera av de blivande coacherna har redan under utbildningstiden fått andra arbeten eller fortsatt till studier. Den forskningsstudie som görs parallellt med projektet visar att även coacherna mådde märkbart bättre efter utbildningen.

- Våra mätningar visade att de fick märkbart bättre hälsa efter utbildningen. Det handlar till exempel om förmågan att acceptera sig själv, kunna samverka med andra och känna sig delaktig i världen. Allt det här är faktorer som påverkar den psykiska hälsan, och coacherna blev mer tillfredsställda med livet och upplevde oftare positiva känslor, berättar Danilo Garcia som är forskningschef i Region Blekinge vid Blekinge kompetenscentrum.

Välbefinnandecoacherna har sedan stöttat nyanlända i Sverige som står långt från arbetsmarknaden. Under sex månader får deltagarna hjälp genom en speciell metod som tar hänsyn till just den personens behov och förutsättningar. Genom övningar och aktiviteter stärks deras välbefinnande och förmåga att hantera tillvaron, vilket på sikt ger dem bättre förutsättningar att integreras och få ett arbete. Deltagarna har också möjlighet till hälsoaktiviteter som främjar fysiskt välbefinnande och minskar stressen i vardagen.

Totalt får 68 nyanlända hjälp i form av coachning eller hälsoaktiviteter, eller en kombination av båda. De flesta är flyktingar från Syrien och många av dem har upplevelser bakom sig som påverkar den psykiska hälsan negativt. Även deras välbefinnande mäts före och efter coachningen, resultatet för deltagarna blir klart först i höst.

- Det här kan bli en modell för hälsoförebyggande arbete i framtiden. Eftersom det är knutet till ett forskningsprojekt som kan visa resultaten hoppas vi kunna sprida metoden till övriga Sverige, säger Danilo Garcia.

---

Projektet drivs med stöd av Europeiska socialfonden och i samarbete med Arbetsförmedlingen, Anthropedia Foundation, Försäkringskassan, Karlskrona Integrationscentrum, Litorina Folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan.


Hittade du informationen du sökte?