Eleonor Sällberg, samordningsbarnmorska, Eva Arvidsson, avdelningschef för gynmottagningarna och Bodil Ehn, mödrahälsovårdsöverläkare

En del av arbetsgruppen: Eleonor Sällberg, samordningsbarnmorska, Eva Arvidsson, avdelningschef för gynmottagningarna och Bodil Ehn, mödrahälsovårdsöverläkare

Nu är gyn- och kvinnohälsovårdsmottagningarna i Blekinge HBTQ-certifierade

Nu i maj blir Blekinges gyn- och kvinnohälsovårdsmottagningar HBTQ-certifierade. Det är en utbildning som RFSL håller i och som ungefär 60 personer från de aktuella mottagningarna nu har genomfört.

Meningen med utbildningen är att öka personalens kunskap kring olika könstillhörigheter och sexualiteter, att helt enkelt öka kompetensen i HBTQ-frågor. I och med utbildningen har mottagningarna påbörjat ett förändringsarbete för en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö. Bemötandet av patienter och deras närstående ska också bli mer likvärdigt och välkomnande utifrån ett HBTQ-perspektiv. Mödrahälsovårdsöverläkare Bodil Ehn berättar mer om vad certifieringen innebär för patienterna:

- Vi vill skapa trygga och positiva möten för våra patienter och deras närstående, och även för oss själva. Genom att ha genomgått denna certifiering har vi en större medvetenhet om HBTQ-personers utmaningar i samhället och deras hälsa. Vi har också fått en insikt i vad det kan innebära att inte tillhöra normen.

60 personer har utbildats

Certifieringen får man genom en utbildning som RFSL håller i, den genomförs i fyra steg under ungefär ett år. Totalt rör det sig om 60 personer som med hjälp av statliga medel har gått utbildningen. De har tillsammans arbetat fram en handlingsplan som ska gälla för verksamheten under de tre närmsta åren. Bodil Ehn säger att personalen är nöjda med utbildningen:

- Personalen tycker att det har varit nyttigt att granska sina egna föreställningar och lära sig mer om detta ämne. Det har också lett till diskussioner om hur vi bemöter och accepterar olikheter hos varandra och våra patienter, och deras närstående. Vi kommer hålla liv i diskussionerna och kunskapen framöver genom att återkommande ta upp ämnet på våra möten, ha fler utbildningar, temaveckor och liknande.

Hittade du informationen du sökte?