Hälso- och sjukvårdsdirektör, Hälso- och sjukvård stab

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar sitt uppdrag omgående

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth lämnar sitt uppdrag. Bakgrunden till beslutet är att Lars Almroth och den politiska ledningen Alliansen (M, C, KD, och L) har olika uppfattningar om hur hälso- och sjukvården ska utvecklas.

Lars Almroth som har varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge sedan den 1 april 2018 och dessförinnan sjukhusdirektör, avslutar sitt uppdrag omgående.

- Det är beklagligt men nödvändigt då vi har olika syn på hur hälso- och sjukvården i Blekinge ska utvecklas, säger regionstyrelsens ordförande Alexander Wendt (M)

Ärendet om Lars Almroths avgång kommer att behandlas av regionstyrelsen den 5 juni. Peter Lilja tar tillfälligt över ansvaret som hälso- och sjukvårdsdirektör.


Hittade du informationen du sökte?