Bild på person som dansar på en scen

Bild från Regionteatern Blekinge Kronobergs föreställning "200 ord för snö"

Mer pengar till kulturlivet i Blekinge

Statens kulturråd har beviljat över två miljoner i bidrag till olika kulturprojekt i Blekinge. Projekten handlar om litteratur, bild och form samt läsning och skapande.

- Det är jätteroligt att vi fått så många viktiga projekt beviljade, säger Malena Sandgren, chef för kultur och bildning. Bidragen kommer till nytta både för invånarna och skapar nya möjligheter för de professionella kulturskaparna i Blekinge.

Kreativa miljöer på bibliotek

Ett av projektet som fått bidrag är en fortsättning av Det kreativa rummet, ett projekt som skapar miljöer för läsning och skapande på bibliotek tillsammans med bibliotekens besökare. Inom projektet kommer man ha dialoger med invånare för att tillsammans med användarna förändra biblioteksmiljöerna. Nästa bibliotek som står på tur är Jämshögs bibliotek i Olofström och Älghults bibliotek i Uppvidinge kommun. Det kreativa rummet drivs av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, tillsammans med Hemslöjden i Kronoberg och Slöjd i Blekinge. Bidrag från Kulturrådet: 500 000 kr.

Utbyten och relationer med länder på andra sidan Östersjön

Det andra projektet som beviljades medel är ett projekt som syftar till att utveckla infrastrukturen för bild och form i Blekinge. Genom bland annat konstnärliga residens, där utländska konstnärer får besöka Blekinge och utöva sin konst, skapas utbyten och långsiktiga relationer med andra Östersjöländer. Bidrag från Kulturrådet: 300 000 kr.

Främja litterärt skapande

Genom bland annat att utveckla samarbeten och nätverk för skrivande och skapa mötesplatser för förläggare, författare, arrangörer och litterära sällskap ska litteraturen i Blekinge stärkas. Projektet grundar sig i att en kartläggning från 2016 visade att få författar bor i Blekinge och ännu färre har möjlighet att leva på sitt författarskap. Bidrag från Kulturrådet: 300 000 kr.

Även Regionteatern Blekinge Kronoberg beviljades medel till ett projekt om ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Regionteatern beviljades 525 000 kr i medel från Kulturrådet. Regionsamverkan Sydsverige (RSS) sökte bidrag inom dans och bild och form. RSS beviljades 1,8 miljoner.

Hittade du informationen du sökte?