Två personer vandrar i skogen

Den upprustade Blekingeleden invigs under friluftsfestival

Den 31 maj till den 2 juni pågår Blekinge outdoor festival, en utefestival i Järnavik. Förutom ett gediget program med föreläsningar, workshops om natur och friluftsliv invigs Blekingeleden.

Blekingeleden har funnits sedan 1982, men har nu uppdaterats och utökats för att täcka hela Blekinge, från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Leden har varit i behov av att rustas upp länge. Upprustningen har gjorts av Blekinges kommuner tillsammans med Region Blekinge. Befintliga vindskydd och toaletter har renoverats och nya har tillkommit. Skyltningen och ledmarkeringssystemet har setts över och finns numera på svenska, engelska och tyska.

- Det här är den största satsningen som genomförts på vandringsleder i Blekinge sedan Blekingeleden invigdes 1982, säger Niklas Kämpargård projektledare för Blekingeleden på Region Blekinge. Det är jätteroligt att det äntligen är klart och att besökare nu har möjligheten att vandra i vår vackra natur genom hela Blekinge.

Ny guidebok

Invigningen av Blekingeleden äger rum den 1 juni kl 16.00. I samband med invigningen släpps också en helt ny guidebok om Blekingeleden som bland annat innehåller en ny karta över leden.

Under festivalen erbjuds besökare en guidad tur längs Blekingeleden, man kan även paddla kajak och lyssna på en rad föreläsare.

Arbetet har bedrivits tillsammans med Blekinges fem kommuner inom projektet Attractive Hardwoods. Attractive Hardwoods är ett gränsöverskridande projekt inom Södra Östersjöprogrammet som syftar till att öka populariteten och antalet besökare i den nordeuropeiska ädellövskogen runt södra Östersjön. Från Sverige deltar också Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Det finns också projektpartners i både Polen och Litauen.

Hela festivalprogrammet hittar du här Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?