Region Blekinge inför HPV-vaccinering av pojkar

Region Blekinge följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att införa HPV-vaccination för pojkar i årkurs fem till sex. Det sade regionstyrelsen ja till vid dagens sammanträde. Vaccinationen införs från och med höstterminen 2020.

HPV, humant papillomvirus är en mycket smittsam könssjukdom som ger upphov till könssjukdomen kondylom hos både pojkar och flickor, livmoderhalscancer hos kvinnor och cancer i ändtarmen, svalget och penisen hos män. Vaccination mot HPV erbjuds flickor i barnvaccinationsprogrammet sedan 2010, i första hand för att förebygga förekomst av livmoderhalscancer. Att vaccinera även Blekinges pojkar beräknas kosta 650 000 kronor per år.

Slutgiltigt beslut om vaccination mot HPV av pojkar fattas av regionfullmäktige den 19 juni.

Prognos förutspår svagt ekonomiskt resultat

Region Blekinge går mot ett överskott på 1,8 miljoner kronor vid årets slut. Det är 57,6 miljoner sämre än budget. Flera av Region Blekinges förvaltningar går mot underskott, varav det största, 120 miljoner kronor, gäller hälso- och sjukvården. Prognosen finns med i delårsbokslutet för årets fyra första månader, som i dag godkändes av regionstyrelsen.

Klartecken för ny ambulansstation

Regionstyrelsen gav i dag även klartecken för att bygga en ny ambulansstation i Torskors, norr om Karlskrona. Den nya placeringen, utanför sjukhusområdet, ger ambulansverksamheten bättre förutsättningar att nå målen för att snabbt kunna rycka ut vid allvarlig sjukdom eller olycka. Stationen kommer byggas enligt kraven i ”Miljöbyggnad nivå silver”, viket ger förbättrat inomhusklimat och en lägre driftkostnad.

Sms-livräddare ska införas i Blekinge

Region Blekinge ska i samverkan med länets kommuner ansluta sig till konceptet sms-livräddare. Det beslutade regionstyrelsen vid dagens sammanträde. Sms-livräddare startades som ett projekt år 2010, av hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet i samarbete med SOS Alarm med flera. En utvärdering visade bland annat att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av sms ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 procent.

Två killar som badar
Hittade du informationen du sökte?