Regionstyrelsen beslutar att Lars Almroths anställning upphör

Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse som innebär att hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroths anställning i Region Blekinge upphör från och med i dag.

Lars Almroth ska under uppsägningstiden, som är sex månader, stå till regiondirektören Peter Liljas förfogande för uppdrag inom Region Blekinge enligt en särskild överenskommelse. Under denna period får Lars Almroth lön i enlighet med det anställningsavtal han har.

Efter uppsägningstiden får Lars Almroth behålla sin månadslön under 24 månader. Det innebär en kostnad för Region Blekinge på sammanlagt 4,1 miljoner kronor.

Regiondirektören Peter Lilja har sedan tidigare tillfälligt tagit över rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör. Han kommer fortsätta att fortsätta i den rollen tills en ny hälso- och sjukvårdsdirektör har anställts.

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Hälso- och sjukvård stab
Hittade du informationen du sökte?