På bilden syns stipendiaterna Xenia Klein och Rosalia Ramirez.

Xenia Klein och Rosalia Ramirez tilldelas ateljéstipendium 2019

Ateljéstipendiet delas ut till unga, yrkesverksamma konstnärer i Blekinge.

Xenia Klein och Rosalia Ramirez är nyutexaminerade konstnärer och bor i Blekinge. Ateljéstipendierna är en ny satsning inom Konst i Blekinge. Konst i Blekinge är ett samarbete mellan Region Blekinge, Ronneby kommun och Kulturcentrum Ronneby konsthall. Stipendiet delas framför allt ut till unga, yrkesverksamma konstnärer i Blekinge. Det vänder sig till konstnärer som behöver plats för att utveckla ett projekt, en gestaltning eller vill experimentera med nya format.

Den 14 september ställs stipendiaternas arbeten ut i samband med ett konstnärssamtal på Kulturcentrum Ronneby Konsthall.

Stipendiet består av 20 000 kr och tillgång till en ateljé.

Fakta om stipendiaterna

Xenia Klein

Xenia Klein tog sin Konstnärliga examen från Konstfack förra året där hon under studierna hade utbytesterminer både i Palestina och Umeå. Xenia Klein har tidigare gått på den förberedande konsthögskoleutbildningen på Gerlesborgsskolan och också tagit en rad kurser i konstvetenskap, konstpedagogik och arkitektur.

I sin motivering skriver Xenia att hon vill fortsätta sina efterforskningar kring relationen mellan bild och text. Hon vill arbeta med fotopolymeri och screentryck för att producera en serie konstnärsböcker som undersöker relationen mellan bild och text. ”Varje bok och publikation är ett eget universum och en utsaga i egen rätt, samtidigt samverkar de i en gemensam och större diskurs”.

Rosalia Ramirez

Rosalia Ramirez är en skulptör som arbetar i stora format. Med en konstexamen i Costa Rica samt en förberedande skulpturutbildning och kurser i konstterapi i bagaget tog Rosalia Ramirez beslutet att flytta till Kallinge i Ronneby efter noggranna efterforskningar efter ett säkert land att arbeta i.

I sin motivering till ateljéstipendium skriver Rosalia att hon vill utföra två skulpturer som hör ihop. Skulpturerna kommer att växa fram i Monumentalverkstaden och utföras i full skala. Så småningom kommer de båda aktörerna att kunna interagera med varandra. Rosalia vill undersöka språk, lärande, förståelse och motivation hos unga i Sverige genom sitt arbete, där också kulturer, identitet och tillhörighet är ett led i att förstå lärandet som nyanländ till Sverige.


Hittade du informationen du sökte?