Solnedgång vid Blekinges skärgård och Region Blekinges vita logotyp i förgrunden.

PSA-test erbjuds män i Blekinge

Region Blekinge inför en organiserad PSA-testning som innebär att de män som vill ta ett PSA-test ska få information om för- och nackdelar innan de själva fattar ett aktivt beslut om att ta ett PSA-test.

Provet mäter ett protein som tillverkas i prostatan och ett förhöjt PSA-värde kan vara ett tecken på risk för prostatacancer. Det ska vara enkelt att ta ett PSA-prov för män mellan 50-74 år som så önskar. Ett annat syfte är att det ska vara jämlikt i Blekinge för de män som önskar ta ett PSA-prov. Till en början kommer detta att erbjudas till män som är listade på Brunnsgårdens vårdcentral, med start i september i år. Därefter kommer erbjudandet utökas till hela Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?