En dubbeldäckarbuss åker längs en väg med träd i bakgrunden.

Gratis sommarkort till skolungdomar

Den 19 juni fattade regionfullmäktige beslut om att erbjuda skolungdomar gratis resor med kollektivtrafiken i Blekinge.

Elever i länets kommuner som vårterminen 2019 har lämnat årskurserna 6–9 i grundskolan eller grundsärskolan, årskurserna 6-10 i specialskolan och årskurserna 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan får ett gratis Sommarkort skolungdom av Blekingetrafiken.

Sommarkortet skolungdom gäller för resor med buss, tåg och båt i Blekinge samt i öppen närtrafik och i färdtjänst. Kortet gäller till och med den 18 augusti 2019. De elever som får sommarkortet kan inte låna ut det till någon annan, det är en personlig värdehandling.


Läs mer på Blekingetrafikens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?