Bokskog i solljus med Region Blekinges vita logotyp i förgrunden

Region Blekinge börjar klimatkompensera flygresor

Klimatpåverkan från våra flygresor är stor. Därför börjar Region Blekinge med klimatkompensation vid flygresor från och med den 1 juli 2019.

Klimatutsläpp orsakade av människor är nu på de högsta nivåerna någonsin. Dagens klimatpåverkan har omfattande effekter på människor och natur. Flyg släpper ut närmare tre gånger mer koldioxid än bil och mer än 20 gånger mer än tåg per passagerarkilometer. Miljö- och hållbarhetschef Pia Lindahl berättar om varför Region Blekinge nu börjar med klimatkompensation:

- Flygtrafiken är en av de källor som bidrar till klimatpåverkan. Meningen med klimatkompensationen är att skapa möjligheter för att minska resandet med flyg. Kompensationen ska öka möjligheterna till digitala möten, användandet av gång och cykel vid kortare resor, samt att vi använder oss av fossilfri kollektivtrafik där det är möjligt.

Klimatkompensation är en åtgärd för att minska klimatpåverkan från resor, det sker i enlighet med Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan och våra riktlinjer för resor och möten. Region Blekinge är inte först ut med klimatkompensation. Region Örebro län, Region Jämtland Härjedalen, Region Uppsala, Västra Götalandsregionen och Region Kalmar län klimatkompenserar sina flygresor.

Hittade du informationen du sökte?