Solen går ner

Region Blekinge avbryter upphandling av ny materialdepå

Region Blekinge meddelar i dag att man avbryter upphandlingen av lokaler för en ny materialdepå. Detta sedan det visat sig att inget av de två anbud som kommit in uppfyller de obligatoriska kraven vid upphandlingen.

Ärendet om en ny materialdepå går nu tillbaka till Region Blekinges politiker, till en början för behandling i serviceutskottet.

Vid Region Blekinges materialdepå lagras varor som behövs framför allt i hälso- och sjukvården. Depån finns på sjukhusområdet i Karlskrona, men Region Blekinge har beslutat att upphandla nya och mer ändamålsenliga lokaler. En placering utanför sjukhuset, nära E22, ska underlätta transporter till alla delar av länet. Samtidigt frigörs då lokalyta till verksamheter som behöver finnas på sjukhusområdet.

Hittade du informationen du sökte?