Sydostlänken kan komma att påskyndas

Karta över Sydostlänkens dragning

Regionstyrelsen fattade i dag ett beslut om att undersöka möjligheten att påskynda byggandet av Sydostlänken, en järnvägssträckning som är viktig för flera företag i Blekinge.

Det var i fjol som regeringen beslutade om att investera 1,6 miljarder kronor i att rusta upp Sydostlänken mellan Älmhult och Olofström och bygga ut järnvägen till Blekinge kustbana Sträckningen kopplar då samman Blekinge kustbana med Södra stambanan, något som kommer att förenkla godstransporter mellan mellersta Sverige och utlandet. Länken är viktig också för bland annat Karlshamns hamn och Volvo i Olofström.

Enligt Trafikverkets plan för åren 2018 till 2029 kan Sydostlänken byggas någon gång efter 2025. Den är inte fullt finansierad i planen, vilket gör att den i konkurrens med stora infrastrukturprojekt möjligen står klar först 2035. Regionstyrelsen vill nu undersöka möjligheten att förstärka arbetet inom intressentgruppen för Sydostlänken. Med hjälp av modern spårbyggnadsteknik kan Sydostlänken vara klar redan 2025.

Ny miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge

Regionstyrelsen har i dag även ställt sig bakom Region Blekinges nya miljö- och hållbarhetsplan. Planen gäller från och med den 1 november till och med år 2024, och innehåller följande övergripande målområden:

  • en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan
  • en hållbar och effektiv användning av resurser
  • ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.

Inom dessa målområden finns övergripande och detaljerade mål om bland annat minskade utsläpp, återvinning av avfall och hållbar produktion och konsumtion. Definitivt beslut om miljö- och hållbarhetsplanen fattas av regionfullmäktige den 2 oktober

Hittade du informationen du sökte?