1,2 miljoner till utveckling av verkstäder till konstnärer i Ronneby

Konst i Blekinge har påbörjat ett projekt som syftar till att skapa en katalysator för konst- och kunskapsproduktion i Ronneby. Projektet ska pågå i två år, mellan september 2019 och september 2021, och det drivs av Konst i Blekinge, som är ett samarbete mellan Region Blekinge och Ronneby kommun. Projektmedlen beviljades av Kulturbryggan.

Beslutet togs i sommar och nu startar utvecklingsarbetet. Konstnärer, arkitekter och olika organisationer som arbetar med konst ska vara delaktiga i arbetet. Genom projektet hoppas man kunna utveckla en infrastruktur för yrkesverksamma konstnärer och deras initiativ samt skapa en plats för konstnärer som bidrar till nya arbetsmöjligheter, nätverk och samtalsklimat.

På Kulturcentrum Ronneby konsthall finns det idag verkstadslokaler för grafik, emalj och textil som skapades under 90-talet. Befintliga verkstäder och lokaler ska ses över och man ska utrusta nya projektverkstäder som möjliggör för olika typer av konstnärligt skapande. Nya mötesplatser och möjligheter till övernattning ska också skapas.

- Vi vill skapa en modern atmosfär för konst med basen i ett kulturkvarter där historien av industridesign och form, emalj och produktion finns med som en historisk bas. Vi arbetar för en plats där konstnärer kan organisera sig, arrangera kurser, workshopar och seminarier som skapar försörjningsmöjligheter, kunskapsutveckling och nätverk, säger Torun Ekstrand, konstutvecklare.

Genom Konst i Blekinge samverkar Region Blekinge med Kulturcentrum Ronneby konsthall för att utveckla ett regionalt konstresurscentrum som stödjer de yrkesverksamma konstnärernas möjligheter att arbeta i länet. Projektet är en del av detta arbete. Inom projektet kommer man samarbeta med konstnärer och arkitekter, samt med Land404, Blekinge Tekniska Högskola, Konstnärscentrum Syd och Filmregion Sydost.

Bild inifrån Ronneby konsthall

Bild från Kulturcentrum Ronneby konshall.

Hittade du informationen du sökte?