Bild över Blekinges skärgård tillsammans med Region Blekinges logotyp

Beslut om nya byggen

Regionstyrelsen beslutade i går om en rad nya byggprojekt. Bland annat ska tre nya byggnader uppföras på sjukhusområdet i Karlskrona. Byggprojekten är en del av den investeringsplan som styrelsen godkände, och som ska bidra till att möta behoven för framtidens hälso- och sjukvård.

Investeringsplanen är på sammanlagt knappt 2,6 miljarder kronor och innehåller även en helt ny vårdbyggnad vid Kungsplan på Trossö i Karlskrona. Investeringsplanen gäller under förutsättning att regionfullmäktige senare i höst godkänner plan och budget för hela Region Blekinge.

Klartecken för ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Blekinge kommer att rekrytera en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Det står klart då regionstyrelsen i går gav sitt godkännande. Direktörstjänsten har varit vakant sedan i juni, och regiondirektören Peter Lilja är för närvarande tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Hälso- och sjukvården ska fortsätta att effektivisera

Hälso- och sjukvårdens ekonomiska läge behandlades av regionstyrelsen i går. Hälso- och sjukvården har en plan  som man arbetar utifrån för att nå en budget i balans. Kostnadsutvecklingen har dämpats och det förväntade underskottet vid årets slut har minskat, men det är ändå över 100 miljoner kronor. Arbetet för att minska kostnaderna ska nu fortsätta enligt planen.

Ärenden som beslutas av regionfullmäktige

Regionstyrelsen beslutade i går även om följande ärenden, som slutgiltigt beslutas av regionfullmäktige den 6 november:

  • regionplan och budget
  • regionskatt
  • delårsrapport
  • patientavgifter
  • tandvårdsavgifter
  • Blekingetrafikens priser och produkter.

Håll koll på protokoll och handlingar

Klicka här för att läsa protokoll och handlingar från Region Blekinges politiska sammanträden.

Hittade du informationen du sökte?