Solnedgång i Blekinge skärgård, Region Blekinges logotyp i vit färg i bildens nedre högra hörn

Fler vårdplatser på Blekingesjukhuset

Med hjälp av rekrytering av personal, personal som kommer tillbaka efter ledighet och inhyrd personal öppnar Blekingesjukhuset 20 vårdplatser under hösten.

Det var efter sommarens neddragning av antalet vårdplatser på Blekingesjukhuset som hälso- och sjukvården tvingades fortsätta hålla vårdplatser stängda på grund av personalbrist. Men efter en tuff start på hösten med extremt vårdplatsläge vid flera tillfällen kan vårdplatser nu öppnas igen.

- Vi har lyckats rekrytera personal och en del som varit lediga har nu kommit tillbaka i tjänst. Det känns som att vi är på rätt väg trots att vi fortfarande till viss del måste bemanna med hyrpersonal, säger Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef för specialiserad vård.

Hälso- och sjukvården fortsätter att fokusera på rekrytering.

Hittade du informationen du sökte?