Höstlig lövskog med Region Blekinges logotyp

Region Blekinge har flest överlevande i landet efter hjärtstopp på sjukhus

Årsrapporten 2019 från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret har nu publicerats. Än en gång ligger Blekinge i topp vad gäller antal personer som överlever ett hjärtstopp.

Blekinge ligger främst i landet vad gäller flest antal räddade liv per 100 sjukhusbäddar och år.

De fina siffrorna är resultatet av att det finns en väl fungerande hjärt- lungräddningsorganisation med engagerade koordinatorer och även många duktiga hjärt-lungräddningsinstruktörer inom Region Blekinge.

Av landets 74 akutsjukhus rapporterar 73 data till registret för hjärtstopp på sjukhus, som startades 2005. Antalet rapporterade fall 2018 var 2534, den högsta siffran någonsin.

I riket totalt uppgår överlevnad till 30 dagar för samtliga hjärtrytmer till 873 liv (34.5%). Liksom vid hjärtstopp utanför sjukhus är tiden till start av hjärt-lungräddning (HLR) och tid till defibrillering de viktigaste faktorerna för överlevnad. Registerdata visar att i 90% av fallen startas HLR inom 1 minut efter bevittnade hjärtstopp. Tiden till defibrillering före larmgruppens ankomst minskar. 59% är nu defibrillerade innan annan kompetens anländer.

Länk till hela rapporten:
https://hlrr.se/ihca.html Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?