Christina Lång sjukgymnast Linda Håkansson barnhälsovårdsamordnare på Region Blekinge som arbetar med projektet Grunda sunda vanor

Grunda sunda vanor för en god hälsa hos förskolebarn i Blekinge

Region Blekinge kommer att erbjuda alla förskolor i länet fortbildning i ”Grunda sunda vanor” under en två-årsperiod. Först ut är förskolepersonal i Karlshamn där utbildningen startar redan imorgon.

Stillasittande – som sjunker allt lägre ner i åldrarna – är en riskfaktor för barns hälsa på sikt. Blekinge har flest treåringar med karies, vilket inte bara pekar på att det finns brister i tandborstningen, utan är även en markör för osunda matvanor. Undersökningen visar att även att endast 33% av landets fyraåringar under tiden på förskolan och bara 25% under sin fritid rör sig så mycket som det behovs för en god hälsa.

Ohälsosamma levnadsvanor kan leda till övervikt och fetma. Projektet Grunda sunda vanor, som finansieras av regionala medel via sociala investeringar, ska bidra till att flera barn får möjlighet till hälsosamma levnadsvanor som har betydelse för hälsan.

På bild: Christina Lång sjukgymnast Linda Håkansson barnhälsovårdsamordnare på Region Blekinge som arbetar med projektet Grunda sunda vanor i Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?