Budget med satsningar på jourcentraler och närakutmottagning

Regionfullmäktige fastställde onsdags regionplanen för år 2020 till 2022, som även innehåller budgeten för nästa år. I budgeten presenterades också en rad prioriterade satsningar, bland annat att:

  • inleda införandet av jourcentraler i Ronneby och Sölvesborg
  • öppna en närakutmottagning i Karlshamn
  • utreda möjligheten till utökat vårdval år 2021
  • ansöka om medlemskap i det näringslivspolitiska partnerskapet Greater Copenhagen.

Vidare innehåller budgeten en rad besparingar: Hälso- och sjukvården ska under nästa år spara 67 miljoner kronor, administrationen 20 miljoner kronor och övriga verksamheter 16 miljoner kronor. Det finns dessutom särskilda uppdrag om att utreda möjligheten att lägga ut vissa serviceverksamheter på entreprenad.

Ändrade avgifter i vården

Regionfullmäktige fattade även beslut om vissa ändringar från och med årsskiftet när det gäller de avgifter man som patient betalar för hälso- och sjukvården i Blekinge. Bland annat höjs taket för högkostnadsskyddet med 50 kronor till 1 150 kronor. Det innebär att ingen patient betalar mer än 1 150 kronor för hälso- och sjukvård under en 12-månadersperiod.

Regionfullmäktige beslutade också att du ska kunna betala patientavgifter inom högkostnadsskyddet i förväg, för att få ett frikort. Det är framförallt närstående till patienter som söker vård regelbundet som önskat denna möjlighet att hjälpa till med ekonomin kring besöken.

Övriga ändringar av avgifter som träder i kraft vid årsskiftet:

  • Glasögonbidraget för barn som är yngre än åtta år höjs med 300 kronor och blir därmed samma som för äldre barn.
  • Timtaxan för besök i de besök i vården som betalas på det sättet höjs med 3,2 procent.
  • Avgiften för tvångsvård avskaffas.

Nya tandvårdsavgifter och priser i kollektivtrafiken

Den årliga justeringen av avgifterna i folktandvården beslutades i onsdags av regionfullmäktige, liksom nya priser och biljettformer i kollektivtrafiken.

Avgifterna inom folktandvården höjs med 1,4 procent från och med den 15 januari nästa år. Det är 0,7 procent mindre än höjningen av de referenspriser som anges nationellt av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

I kollektivtrafiken gäller nya priser och vissa nya biljetter från och med den 15 december i år. Bland annat införs en tredagarsbiljett som medger obegränsat resande under tre dygn inom valda zoner. Priserna justeras marginellt, och för en enzonsbiljett höjs priset med 2 kronor. Tillhör du någon av rabattgrupperna barn, student eller senior 65 år plus, får du rabatt på alla biljetter.

Läs mer på blekingetrafiken.se.

Oförändrad skatt

Regionskatten förblir enligt ett annat av regionfullmäktiges beslut oförändrad, det vill säga 12,04 procent. Det innebär att den som är skattskriven i Blekinge fortsatt betalar 12 kronor och 4 öre av varje intjänad hundralapp i skatt till Region Blekinge.

Prognos på överskott – men inte i nivå med budgeten

Region Blekinge går mot ett överskott på 29,2 miljoner kronor vid årets slut. Det visar prognosen i den senaste delårsrapporten, som godkänts av regionfullmäktige. Det är drygt 30 miljoner kronor sämre än det större överskott som Region Blekinge budgeterat för. Om delårsrapportens prognos blir verklighet blir Region Blekinge enligt lag skyldigt att återställa 10,8 miljoner kronor av underskottet under den kommande treårsperioden.

Tre förvaltningar går enligt prognosen mot ett underskott. Det största beräknade underskottet, knappt 106 miljoner kronor, har hälso- och sjukvården.

Beslutsunderlag

Här hittar du alla beslutsunderlag till detta sammanträde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flaggor Region Blekinge
Hittade du informationen du sökte?