Stort forskningsanslag till lungforskare på Blekingesjukhuset

Porträtt på Magnus Ekström

Magnus Ekström, som är överläkare i lungmedicin på medicinkliniken, har tilldelats Vetenskapsrådets stora forskningsanslag till klinisk forskning. Anslaget går till forskning om hur man kan lindra andnöd.

Anslaget är på 5,5 miljoner kronor under tre år, med förlängning med lika mycket under ytterligare tre år, totalt 11 miljoner kronor under en sexårsperiod. Endast fyra medicinska forskare per år får motta det stora forskningsanslaget i Sverige.

Magnus Ekström leder en forskargrupp i ett internationellt nätverk som undersöker bättre metoder för att mäta och behandla andnöd. Andnöd är ett av de vanligaste symtomen och innebär stort lidande vid svåra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar. Forskargruppen tog nyligen fram bättre metoder för att mäta andnöd och driver ett flertal behandlingsstudier. Forskningen leds från Blekingesjukhuset där också en del av den genomförs.

---
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Hittade du informationen du sökte?