1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Blekinge och Kronoberg

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdelade projektbidraget inom det nationella projektet Bokstart.

Under 2020 kommer ”Språkstegen” fortsätta med bokgåvor till alla barn, modell-läsning i hemmet och på BVC, babysagor på biblioteket, föräldramöten och annat som redan påbörjats.

- Bidraget innebär även att vi nu kan fördjupa vår kunskap kring barn och familjer med särskilda behov och ta fram och implementera en modell för läsfrämjande för dem, säger projektledare Sara Wijk.
Genom medvetenhet och att arbeta tillsammans har vi lyckats bygga upp en struktur som håller och som inte bara vi utan också Kulturrådet tror på.

Kulturrådet har även beviljat 50,000 kr till kommunerna Lessebo och Karlshamn för att utveckla ”Språkstegen” tillsammans med förskolan.

Fakta:

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronoberg och drivs av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg som i sin tur är ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg. Det är också ett unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. Mer information finns på www.sprakstegen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinges logotyp med bild på en kille i badkläder som sitter på en brygga
Hittade du informationen du sökte?