Hjärtsviktspatienter vårdas hemma i test med ny teknik

Hjärtmottagningen på Blekingesjukhuset testar distansmonitorering av hjärtsviktspatienter. Det innebär att vårdpersonal följer deras hälsotillstånd med hjäp teknisk utrustning och ser på distans hur patienterna mår hemma.

- För patienterna är det en trygghet att vi ser deras värden dagligen och kan agera om vi ser att det förändras. Vi upptäcker om patienten är på väg att bli sämre och kan sätta in åtgärder innan denne har blivit så dålig att det behövs ambulans till akuten med eventuell inläggning på sjukhuset, säger Marita Sideström som är avdelningschef på hjärtmottagningen.

De hjärtsviktspatienter som deltar i testet får hem en laptop med tillhörande utrustning som mäter vikt, puls, blodtryck och temperatur. Värdena skickas dagligen trådlöst och automatiskt till hjärtmottagningen och patienten får samtidigt svara på ett antal frågor om symtom och hur hen mår. Utrustningen är enkel att sköta och patienten lär sig att hantera den vid första hembesöket när den installeras. Cirka en gång i veckan hålls också videomöten mellan patienten och sjuksköterskorna på hjärtmottagningen.

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus för personer över 65 år. Med hjälp av distansmonitorering kan behandlingsåtgärder sättas in tidigare och utan sjukhusbesök. Patienterna kan känna sig tryggare med den regelbundna kontakten med vården.

Test under fyra månader
Testet på Blekingesjukhusets hjärtmottagning omfattar 20 patienter. Det startade i mitten av september och ska pågå i fyra månader för att sedan utvärderas. Patienterna som deltar kommer också att få svara på frågor om sina erfarenheter av testet.

- Hittills har det gått över förväntan. Vi har redan haft flera tillfällen då vi upptäckt försämringar hos en del patienter, och har kunnat vidta åtgärder som till exempel ändrad medicinering. De patienterna har inte behövt besöka eller bli inlagda på sjukhuset, utan de har blivit bättre och har kunnat stanna kvar hemma, berättar Marita Sideström.

- Genom det här testet vill vi också prova ett nytt arbetssätt som innebär att vården arbetar mer förebyggande och personcentrat. På sikt ska den här modellen att med hjälp av ny teknik övervaka patienters hälsotillstånd på distans också kunna användas på patienter med andra sjukdomstillstånd, säger projektledare Helene Bjerstedt.

Detta är en del av Blekinges satsning på nära vård och omställningen till framtidens hälso- och sjukvård.

Bildtext: Sjuksköterskan Sara Berglind håller distansmöte med en patient. Foto Region Blekinge

Hittade du informationen du sökte?