På bilden syns Marie Gustafsson, Nadja Petersson, Carina Mikaelsson och Helena Strömberg som är några av medarbetarna på avdelning 61.

Avdelning 61 på infektionskliniken tilldelas patientsäkerhetspriset 2019

Avdelning 61 på infektionskliniken är årets mottagare av Region Blekinges patientsäkerhetspris som delades ut idag.

Avdelningen får priset för hantering av en extraordinär situation utan att tappa fokus på patientsäkerheten.

– Vi blev både förvånade och glada och känner oss väldigt hedrade. Vi jobbar med patientsäkerhet hela tiden i vår vardag, och jag hade väl inte en tanke på att vi gjort något utöver det vanliga detta året. När jag hörde motiveringen så blev jag som chef väldigt glad för avdelningens skull. Personalen ute på avdelningen har kämpat hårt detta året, med för oss en ny patientkategori, och har gjort det med bravur, säger Helena Strömberg, avdelningschef på avdelningen 61.

Arbetar aktivt med att motverka vårdrelaterade infektioner

Blekingesjukhusets vårdavdelningar har under år 2019 varit hårt pressade av en ansträngd vårdsituation som har lett till patienter har hamnat på andra avdelningar än de egentligen hör hemma på. I samband med omorganisation har avdelning 61 även fått överta en helt ny patientgrupp. Trots att avdelningen har haft en mycket pressad bemanningssituation och tagit emot flest patienter från andra avdelningar har de prioriterat arbetet med patientsäkerheten.

Avdelning 61 prisas för sitt ledarskap, en kultur som fokuserar på att följa hygienrutiner och sitt aktiva arbete med att motverka vårdrelaterade infektioner.

Trygga en patientsäker vård

Syftet med patientsäkerhetspriset är att stödja och uppmuntra arbetsplatser i Region Blekinge som bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att trygga en god och patientsäker vård. Priset är på 20 000 kronor plus 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare- Helena Strömberg avslutar med att säga vad de hade tänkt göra med prispengarna:

– Detta får vi ta med oss till avdelningen och sitta ner och fundera och prata om på vår nästa arbetsplatsmöte. Intentionen blir något som sprider glädje i arbetsgruppen och som alla kan ta del av.

På bilden syns Marie Gustafsson, Nadja Petersson, Carina Mikaelsson och Helena Strömberg som är några av medarbetarna på avdelning 61.

Hittade du informationen du sökte?