Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

1 300 patienter i Blekinge får enkät om tandvård

Just nu genomför Sveriges kommuner och regioner en nationell patientenkät som mäter patienters upplevelser av tandvården. I dagarna får cirka 1 300 patienter i Blekinge hem enkäten i brevlådan.

Enkäten vänder sig till patienter, eller målsman till patienter, i åldersgruppen 3–23 år som besökte tandvården för undersökning i slutet på 2019. Besöken gäller både folktandvården och privata tandvårdsmottagningar. Varje patients upplevelse räknas, därför är det viktigt att patienter som får hem enkäten är med och svarar. Svaren bidrar till att utveckla och förbättra tandvården. Det tar endast cirka 5–10 minuter att svara.

Kort om patientenkäten

  • Vänder sig till slumpmässigt utvalda patienter eller målsman till patienter i åldrarna 3–23 år.
  • Gäller besök för undersökning mellan 25 november och 20 december 2019 både hos folktandvården och privata tandvårdsmottagningar.
  • Enkäten skickas ut den 27 januari och är öppen i sex veckor.
  • Det är frivilligt att delta. Inga svar kommer att kunna härledas till enskilda personer.
  • Cirka 1 300 patienter i Blekinge får enkäten hemskickad.
Hittade du informationen du sökte?