Medarbetare från årets arbetsplats

Verksamheten som vände utvecklingen

Hörselvården blev Årets arbetsplats 2019 inom Region Blekinge. Verksamheten lyckades på några år vända utvecklingen från personalbrist och långa köer till full bemanning och korta väntetider. Och landets mest nöjda patienter.

- Framförallt är det tack vare ett otroligt engagemang hos medarbetarna, som stöttar och hjälper varandra. Vi jobbar tillsammans mot samma mål, säger avdelningschefen Ulrica Carlsson.

För några år sedan var det brist på audionomer i hela landet, tillsammans med ett generationsskifte gjorde det att hörselvården i Blekinge var underbemannad. Köerna växte och patienter hänvisades utomläns. Personalen började ett rekryteringsarbete med turnéer på utbildningsorterna och deltog på arbetsmarknadsmässor.

- Vi anställde också sommarvikarier som inte var färdigutbildade audionomer än, men kunde göra mätningarna. Det avlastade audionomerna, men tanken var också att studentvikarierna skulle tala väl om vår verksamhet. Och det gjorde de, nu har vi folk som hör av sig och vill komma hit till oss, berättar Ulrica Carlsson.

Full bemanning

Idag har hörselvården full bemanning med totalt 22 anställda och verksamhet både i Karlskrona och Karlshamn. Här jobbar audionomer, ingenjörer, kuratorer, pedagoger och administratörer med utprovning av hörapparater och stöd till patienterna med att hantera sin hörselnedsättning.

Verksamheten har också sett till att använda kompetensen på rätt sätt. Genom att anställa en administrativ assistent som avlastat audionomerna när det gäller administration så har dessa kunnat lägga den tiden på patienterna istället.

- Vi har också lyckats korta väntetiderna för patienterna genom att försöka göra så mycket som möjligt vid ett och samma besök och inte sprida ut det över tid. Nu klarar vi vårdgarantins 3 månader från remissen från vårdcentralen till undersökningen hos oss, berättar Ulrica Carlsson.

Nöjda patienter

Under förra året hade hörselvården i Blekinge 12 500 besök och det var nöjda patienter. Det kvalitetsregister som hörselvården deltar i gör patientenkäter. Det senaste resultatet, för första halvåret 2019, placerar Blekinge i topp bland landets hörselvårdsverksamheter. Blekinge var bäst i landet när det gäller hur patienterna upplevde nyttan av den hjälp de fick och kom på andra plats när det gällde hörapparatens funktion och hörselvårdens bemötande och tillgänglighet.

Priset till Årets arbetsplats består av 20 000 kronor plus 200 kronor per anställd, totalt 24 400 kronor. Och så äran förstås.

- Jag blev jättejätteglad. Jag känner stolthet och glädje över den egna verksamheten. Jag har ingen aning om vad vi ska göra med pengarna, men något kul tänker jag, eftersom det är viktigt att vi firar, säger Ulrica Carlsson.

---

Motivering till ”Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål” 2019

Hörselvården har varit med om en fantastiskt inspirerande och arbetsam resa. Från att ha haft svårt att ta hand om patienterna inom tiden för vårdgarantin, till att idag ha fått ner väntelistan och kortade väntetider för alla nya patienter. Utvecklingsarbete, analyser av arbetssätt och omfördelning av arbetsuppgifter och kompetens har lett till dagens resultat, tillsammans med ett stort engagemang. Hörselvården har nu full bemanning och alla medarbetare arbetar tillsammans för att bibehålla flödet i patientarbetet. I ett Nationellt Kvalitetsregister ger patienterna höga betyg till verksamheten när det gäller upplevd nytta och funktion av sina hörhjälpmedel samt kontakt och bemötande vid besöken. Under det gångna året har delar av verksamheten flyttat till nya lokaler som ger ännu bättre förutsättningar i arbetet och en förbättrad arbetsmiljö.

Hittade du informationen du sökte?