Förlikning mellan Region Blekinge och Acrinova

Region Blekinge har gjort en överenskommelse med fastighetskoncernen Acrinova som innebär att Acrinova får fyra miljoner kronor.

- Vi har med hjälp av juridisk expertis gjort bedömningen att detta är det mest fördelaktiga för Region Blekinge, säger regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M).

Ärendet gäller den materialdepå där Region Blekinge lagrar varor som behövs framför allt i hälso- och sjukvården. Region Blekinges nuvarande materialdepå fyller inte organisationens behov och Region Blekinge har därför sökt nya, mer ändamålsenliga lokaler nära sjukhuset.

Acrinova är ägare av den hyresfastighet i Nättraby som Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) tidigare tecknat hyresavtal med. Hyresavtalet bröts när först tingsrätten och sedan förvaltningsrätten meddelade i en dom att Region Blekinge brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU). De ansåg att Region Blekinge borde upphandlat lokalen i stället för att hyra den. Acrinova stämde då Region Blekinge på 11,7 miljoner kronor för uteblivna hyresintäkter.

Men eftersom två juridiska instanser tidigare har kommit fram till att det var fel att teckna hyresavtal enligt LOU, bedömer Region Blekinge att det är mest fördelaktigt att göra en förlikning.

Region Blekinges plan är nu att bygga en ny materialdepå. På senaste styrelsemötet fick Regionservice i uppdrag att snarast återkomma med ett förslag till regionstyrelsen.

- De nuvarande lokalerna är för små och försvårar våra möjligheter att driva en effektiv lagerverksamhet. Dessutom behöver arbetsmiljön för våra medarbetare förbättras, säger regiondirektör Peter Lilja.

 

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?